Tüm Dünyada İşçi Sınıfının Mücadelesini Yükselttiği Sembol Gün: 1 Mayıs

Tüm Dünyada İşçi Sınıfının Mücadelesini Yükselttiği Sembol Gün: 1 Mayıs

İşçi sınıfının uygulanan politikalarla sorunları her geçen gün çığ gibi büyürken; kadın işçi olmak, bu sorunları daha çok yaşamak demek. Kadınların emek piyasalarındaki varlıkları her dönemde erkeklerin gerisinde, ikincil işgücü statüsü ile sınırlı, bu sistemi
besleyen önemli kaynaklardan biri elbette ki cinsiyetçi eşitsizlikler.

İktidarın politikaları, kadını aile içinde anne olarak tanımlayan, kadın emeğini yalnızca ev içi üretimle sınırlı tutan, erkeği ise çalışan, üreten ve ailenin reisi, söz sahibi olarak tanımlayan ataerkil sistemi pekiştirmekte.

Kayıt dışı çalıştırma, ücretsiz ev işçiliği, cinsiyet temelli ayrışma ve ücret eşitsizlikleri ülkemizdeki kadın istihdamı sorunlarının başında geliyor. Hem kadın olmak hem de işçi olmak çok zordur ülkemizde.

Kadınların iş yaşamlarında üst yönetim düzeylerine ilerlemelerini durduran engeller de bulunmakta. Cam tavan diye adlandırılan bu durumda kadınlar ile üst yönetim düzeyleri arasında yer alan ve onların başarılarına bakmaksızın ilerlemelerini engelleyen, görünmeyen, şeffaf ama hep orada olan engellerdir…

Diğer yandan günümüzde hâlâ kızların büyük çoğunluğu erken yaşta evliliğe itilmekte, kadınlara eğitimde ve iş hayatın da eşit olanaklar sunulmamakta.

Ailesini, mesleğini, eğitimini bırakıp bin bir güçlükle göç etmeyi başaran, gelir gelmez kimliklerine el koyulan, çalışma saatleri tüm günü bulan, tehdit edilip her türlü muameleyi sineye çekmeleri beklenen göçmen kadınlar da var ülkemizde…

Kadınız, eşit işe eşit ücret istiyoruz!

Kadınız, evlerimize hapsolmak istemiyoruz!

Kadınız, şiddete, tacize karşı çıkıyoruz!

Kadınız, tüm kadınların çalışabilmesi için her işyerine kreş istiyoruz!

Kadınız, doğum izni ve emzirme izninin uzatılmasını istiyoruz!

Kadınız, emeğimizin yok sayılmasına itiraz ediyoruz!

Kadınız, kimsenin kölesi olmak istemiyoruz!

Kadınız, bütün bu taleplerimiz için bu yozlaşmış sömürü düzenine karşı, kadınların yaşamın her alanına eşit olarak katıldığı bir ülke için, erkek işçi kardeşlerimizle birlikte eşit haklarla mücadele vermek istiyoruz!