15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin Kamuoyuna Duyurumuzdur

15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin Kamuoyuna Duyurumuzdur

Endişeliyiz!

Öncelikle, Kadın Partisi olarak askeri veya sivil hangi kesimden gelirse gelsin adı ister darbe ister kalkışma olsun hepsine karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca TBMM’de temsil edilen dört partinin de bu kalkışma karşısında gösterdikleri birlikteliği de demokrasimizin geleceği açısından önemli ve değerli buluyoruz.

Ancak;

Devletin birincil görevi vatandaşının güvenliğini sağlamak olmasına rağmen Cumhurbaşkanının silahların ateşlendiği, kimin kime ateş ettiği belli olmayan bir ortamda vatandaşını sokaklara davet etmesini doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu davet üzerine sivillerin galeyana gelerek görevleri sadece vatana hizmet olan ve doğal olarak oraya neden geldiklerinin gerçek sebebini bilmeyen asker evlatlarımızın dövülmeleri hatta öldürülmeleri ve bunları yapanların devlet nezdinde kabul ve takdir görmeleri hayretle karşılanmış ve vicdanları kanatmıştır.

Her demokratik ülkede olduğu gibi suçluların yakalanması kolluk kuvvetleri tarafından yasal yolla yapılması gerekirken, sokağa dökülen insanların kendilerini hem emniyet gücü ve hem de yargı yerine koyarak hareket etmeleri doğrusu hepimizi dehşete düşürmüştür.

Bundan sonrada, bu anlayışta olan kişilerin arkalarına devlet desteğini de alarak farklı düşünce, inanış ve yaşam biçimi olan kişilere karşı taşkınlık yapabilecekleri ve yine hoş görüyle karşılanacakları konusunda ciddi endişelerimiz vardır.

Bu nedenle en kısa sürede;

  • Öncelikle sokağa çıkma hevesinde olan vatandaşların , usulen değil ciddi bir biçimde demokratik bir devlete yakışır tarzda ve en üst düzeyde kişilerce bu tür hareketlerin müsamaha görmeyeceğine dair ulusal görsel ve yazılı basın kanalıyla uyarılmalarını,
  • Erlerimize yapılan bu çirkin ve asla hoş görülemez vahşi saldırıların faillerinin de en kısa sürede yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını,
  • Komutanlarımızın kendi erlerine sahip çıkarak, onların ve ailelerinin ömür boyu toplum içinde utançla yaşamamaları için halkı aydınlatmalarını,
  • En önemlisi de devletimizin bekası için yöneten kişilerin kişi veya herhangi bir grubun etkisinde kalarak bir daha aldanmamalarını talep ediyoruz.

Kadın Partisi
Yönetim Kurulu