Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmalarının Yıldönümüne İlişkin Basın Açıklamamız

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmalarının Yıldönümüne İlişkin Basın Açıklamamız

5 Aralık 1934 Günü Kadınların Genel Seçimlere Katılma ve Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkına İlişkin olarak;

“Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini salahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatle kullanacaktır.” demişti M. Kemal Atatürk

O’nun söyledikleri ne yazık ki tam olarak hala gerçekleşememiştir. Bir yandan toplumdaki gerici kafalar, bir yandan dini siyasete alet eden, kadın erkek eşitliğini fiziki güce indirgeyen iktidarlar, siyasete kadını sokmamak için ayak direyen siyasi parti liderleri sayesinde bugün parlamento da ancak %17,8 ile temsil edilmekte. Yani kadınların %82,20 sini erkekler temsil ediyor demektir.

Özetle;

Kadınlar sadece seçme hakkını kullanıyorlar, seçilmeleri ise Genel Başkanların iki dudağı arasında.

Kısacası ’’BU MECLİSLER ÇOK MAÇO!”