Asrın Felaketi Değil, Tek Adam Rejiminin Felaketi

Asrın Felaketi Değil, Tek Adam Rejiminin Felaketi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. 

Yaşadığımız faciaya asrın felaketi diyerek kenara sıyrılan kaderci bir anlayışı asla kabul edemeyiz, deprem gününde yaşadığımız ve hala yaşamakta olduğumuz felaket tek adam rejimi işlemezliğinin bir sonucudur. Bu felakete sebep olan kişiler, müteahhidinden, bakanına ve en üst mertebeye kadar cezalandırılmak durumundadır.

Bize yaşatılan felaket, görmezden gelinebilir, zamanla sindirilebilir veya unutulabilir olmanın çok ötesindedir. Ülkemiz için bir milat olması gereken bir durumdur. Kötü yönetimin, rant kültürünün ve denetimsizliğin nelere yol açabileceği bu tarihten itibaren beyinlerimize kazınmalı ve bir daha hiçbir şey aynı olmamalıdır.

Halkımıza acilen bazı açıklamalar yapılmalı!

 • Deprem sonrasındaki daha ilk dakikalardan itibaren basit bir vatandaşın dahi aklına gelen müdahaleler neden bu kadar gecikmiştir? 
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan kurum afet yönetimi ve koordinasyon becerileri neden bu kadar zayıf kalmıştır?
 • Elinde ilk müdahaleleri yapacak araç ve insan kaynağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri neden en başından itibaren deprem bölgesine gönderilmemiştir?
 • Enkaz ve kazı çalışmaları alanında en deneyimli gruplar olan inşaat işçileri ve madenciler neden devlet tarafından koordine edilerek bölgeye gönderilmemiş, kendi çabaları ile bölgeye ulaşan işçilerin enkaz müdahaleleri binbir türlü engelle karşılaşmış, ilk 36 saat gibi insan yaşamı için en kritik saatlerde neden işçiler 20 saate yakın şehir girişlerinde bekletilmiştir?
 • Depremin 12. gününde dahi enkazlardan canlı insanlar çıkabiliyorken neden enkaz kaldırma çalışmalarını başlatmakta bu kadar acele edilmiş, yıkılan binalara dair hak arama sürecinde kullanılabilecek delillerin toplanması neden engellenmiştir?
 • Tümüyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan kimsesiz çocuklar hangi hakla tarikatlara teslim edilmiştir? 

Bundan sonra doğru adımları atmak zorundasınız. Takipçisi olacağız.

 • Planlanan seçim tarihinde değişiklik yapılmamalı, ikametgah bildirimi ile ilgili doğabilecek tüm sorunlar çözülmeli ve depremden etkilenen tüm vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri sağlanmalıdır.
 • OHAL kaldırılmalı, bölge afet bölgesi ilan edilmeli ve kamu-sivil toplum iş birliklerinin önü açılmalı, tek merkezci ve dayatmacı tutum bir kenara bırakılıp tüm kurum ve kuruluşların deneyiminden faydalanılmalıdır.
 • Etkilenen illerin hassas demografik yapısı göz önüne alınarak bunu koruyacak bir yeniden planlama yapılmalıdır. Şehirlerin kültürel altyapıları ve tarihi mirasları korunmalıdır. Yeni yerleşim bölgeleri tasarlanırken dini ve etnik farklılıklar ve hassasiyetler gözetilmelidir.
 • Deprem bölgelerindeki ev fiyatlarındaki artış kontrol edilmeli, fırsatçıların depremzedeler üzerinden kar sağlamalarına imkan tanınmamalıdır.
 • Depremzede borçları basın karşısında yapılan banka hibeleriyle karşılanmalı ve silinmelidir.
 • Engelliler için özel konteyner kentler kurulmalı ve tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır.
 • Eğitime geri dönüş ile birlikte sürdürülebilir psikolojik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.
 • Deprem sonrası yapılan tüm çalışmalar halka aşama aşama ve şeffaf bir şekilde duyurulmalıdır.
 • Yapılan bağışların ne şekilde kullanıldığı kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
 • Toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklığa kavuşturulmalıdır.
 • Bölgede yaşamaya devam eden yurttaşların can ve mal güvenliği temin edilmeli, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, göçmenler ve LGBTİ+’lar gibi tüm hassas gruplar için özel önlemler alınmalıdır.
 • Refakatsiz çocuklar için öncelik ailelerine ulaşmak olmalı; mahremiyetleri gözetilmeli, güvenlikleri sağlanmalı, devlet denetiminde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde üstün çıkarları gözetilerek korunmalıdır.

   
Tüm yurttaşlarımızın sağlık ve huzuru için yukarıda belirtilen tüm konuların ve daha fazlasının dikkatle ele alınması ve özenli bir iyileşme süreci yürütülmesi gerekmektedir. 

Huzurlu ve güvenli bir Türkiye’de yaşamak herkesin hakkı. Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.

Saygılarımızla,

KADIN PARTİSİ
kadinpartisi@kadinpartisi.org.tr 
19 Şubat 2023