Bir Yıl Biterken...

Bir Yıl Biterken...

2016 ülkemizde ve dünyada; sayısız terör olayları, masum insanlarin katledilmesi, savaşlar, savaş mağdurları ve savaş dolayısıyla yollara dökülen milyonlarca insanın dramıyla geçti. Sayısı acı olayın ard arda geldiği ve artık yüreklerimizin çarıklaştığı bir yıl oldu 2016. Bitmesine üzülmediğimiz bir yıl oldu. Yıl boyunca sayısız terör olayında, savaşlarda kaybettiğimiz her yaştan yurttaşlarımızı, aynı kaderi paylaşan tüm ülkelerin yurttaşlarını, şiddete uğrayan, öldürülen kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi saygı ile anıyoruz, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

2016 yılı boyunca ülkemizde siyasi ortam gittikçe sertleşti ve ayrımcılık iyice derinleşti. 15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizin canına, malına, güvenliğine, umuduna, geleceğine büyük bir darbe indirdi. Demokrasi ve Barış sözcükleri çok uzak bir hayal gibi söylenir oldu. Kadının konumundan, eğitimin durumuna, hukukun üstünlüğünden, masumiyet karinesine, insan hakları ve özgürlüklere kadar, insanca yaşam göstergesi sayılacak hiçbir konuda iyiye gitmediğimiz açık.

Dünyaki siyasi gelişmeler de aynı paralelde bir çizgi izledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald J. Trump başkan seçilirken, özgürlükçü siyasetin, yerini güvenlikçi siyasete bırakma söylemleri şimdiden ortalığı sarmaya başladı.

Suriye’deki savaş dolayısıyla, Avrupa Birliği ülkelerinin iyi bir sınav vermediğini ve sınıfta kaldığını biliyoruz. Kimsenin masum olmadığı ve hiçbir ülke siyasetinin umut vermediği bir dönemden geçiyoruz. Hakkını yemeyelim, mevcut dünya liderleri içinde, tek umut verici ses, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan geliyor. Kanada göçmen başvuru akınına uğramış durumda...

2017’nin umudunu birlikte yaratalım...

Böyle yaşamak zorunda değiliz. Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve her türlü ayrımcılığa karşı, askeri ve sivil darbelere, nefret söylemine ve her türlü melanete karşı birlikte mücadele edebiliriz. Yaşam tarz ve biçimlerinin bireylerin özgür seçimi olduğu anlayışıyla, herkesin saygın olduğunu, yargılanamayacağını ve aşağılanamayacağını söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz.

Kadınların, gençlerin, LGBTI bireylerin ve tüm toplumun barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi içinde yaşaması için gelin birlikte mücadele edelim. Sevgisiz dünyada sevgiyi, adaletsiz dünyada adaleti, dayatmacı anlayışa karşı dayanışmayı, hukuksuzluğa karşı hukukun üstünlüğünü, anti-demokratik dünyada gerçek demokrasiyi cesaretlendirerek siyasetin yapılma biçiminde, tüm siyasi partilere örnek olabiliriz.
Hiçbir sesden korkmadan, onu bastırmadan ortak yapabileceklerimiz, yarınımızın umudu olabilir.

Yeni Yılda Birlikte Çalışmaya Bekliyoruz...

Yeni yılın ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa, huzur, sevgi ve barış getirmesini dilerken; Yurttaşların hukukun güvencesinde, ürkmeden, korkmadan yaşadığı, farklılıkların zenginlik olduğu, ifade özgürlüğünün cesaretlendirildiği bir ülke için, içerde ve dışarda barış içinde yaşamak için, Kadın Partisi olarak gelin birlikte çalışalım diyoruz...

F. Benal Yazgan
Kadın Partisi Eş Genel Başkanı