Kadın Partisi Adana ile Tanışmaya Geliyor

Kadın Partisi Adana ile Tanışmaya Geliyor

25 Haziran 2014 de kurulan, 21. yüzyılın dünyasında kalıcı barışı, yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını misyon edinmiş , özgür, adil ve dayanışmacı bir toplum için, etnik kökenleri, dinsel inanışları, cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların eşit olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri ve üstüne düşen görevleri yerine getirmek için yola çıkan Kadın Partisi olarak 19 Ocak 2015 tarihinde sizlerle tanışmaya geliyoruz.