Kadın Partisi Parti Meclisi Referandum Bülteni

Kadın Partisi Parti Meclisi Referandum Bülteni

Kadın Partisi 22.Şubat.2017 Çarşamba Günü, yeni seçilen Parti Meclisi ile ilk toplantısını yapmıştır.  Toplantida, Anayasa Referandumunda HAYIR oyu kullanma ve Ülkemizin Hayrı için, siyasi kimliğini öne çıkartmadan,  Tüm Kadın Sivil Toplum Örgütleri ile ortak çalışma kararı almıştır.

Parti Meclisi Sonuç Deklarasyonu:

OHAL içinde ve her dakika çıkartılan KHK’lar ile Anayasa Referandumuna gitmek başlı başına, ülkenin hayrına olmayan  bir sürectir. Anayasa toplumsal sözleşmedir ve tüm toplumu temsil etmek için, herkesin görüşü alınarak hazırlanmalıdır. Toplumun yarısını yok sayan Anayasa hiç kimsenin hayrına değildir.

Bizler; Hayır demek ve bunun halkımızın hayırına olduğunu anlatmak için sahada çalışacağız. Nefesimiz yettiğince anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı gibi her kanala, her saat başı çıkma şansımız yok, ama o kadar  haklıyız ki, bunu anlatmak için yılmadan uğraşacağız.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ya da Turk Tipi Başkanlık Sistemi olarak Oylanacak Sistem, Gelismiş hiçbir demokraside yeri olmayan, bir Şahıs Devleti Sistemidir. Olağanüstü yetkilerle donatılmış, Tek Adam Yönetimi,  ne ülkenin yararınadır, ne de o yetkiyi elinde bulunduranın yararınadır.

Istikrarın geri dönülemez şekilde bozulması tehlikesini taşımaktadır.

Meclisi, Başkan ya da Partili Cumhurbaşkanı karşısında güçsüz ve etkisiz kılmaktadır

Yasama,Yürütme ve Yargı, Partili bir Başkana bağlanmakta ve güçler ayrılığı ortadan kalkmaktadır.   

Iktidar Partisinden Olmayan Vatandaşlarımızın, Iktidar karşısında  Hak ve Adalet Araması tehlikeye düşmektedir.  Bozulan Adalet Sistemi ve Bunun Vicdanlarda açacağı derin yaralar, toplumu geri dönülemez şekilde ayrışmaya ve içten içe çürümeye götürme tehlikesi taşımaktadır.

15 Temmuz darbesini yaşamış olan ülkemizde, halkımızın kahramanlığı ve olağanüstü çabalarıyla bu darbenin üstesinden gelindi ise, bu darbeyi önleyen yüce milletimize bu anayasa reva değildir.  Yeni bir felakete neden olabilecek bu sistem değişikliğine HAYIR diyoruz ve başta kadınlar olmak üzere tüm halkımızı HAYIR demeye çağırıyoruz.

Sevgi ve dayanışma içinde, Kadınların Eşit temsil edildiği bir Anayasa ve Anayasa Yapım Süreci istiyoruz.
Kadınların, gençlerin, çocukların, farklı cinsel kimliklerin haklarını ve toplumun her kişi ve kesiminin haklarını güvence altına alan bir anayasa istiyoruz.

Sunulan Anayasa toplumun hiçbir sorununa çare değildir ve geri dönülemez tehlikeler taşımaktadır.

Bu yanlıştan dönülmesi için Kadın Partisi olarak tüm topluma sesleniyor ve Çocuklarımızın geleceği için, herkesi  HAYIR demeye davet ediyoruz.

Babayasa’ya HAYIR!