Kadın Partisi

Kadın Partisi"nden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hakkında Suç Duyurusu

Kadın Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, "Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna konu olan söylemler arasında; LGBTİ+'lara yönelik "lut kavmi" ve benzeri dışlayıcı nefret söylemleri, Boğaziçi Üniversitesi gösterileri sırasında sergilenen Kâbe fotoğrafı üzerinden belirli bir grubu hedef göstermeye ve halkı kutuplaştırmaya yönelik söylemler, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı'nda Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı ile dua edilmesi dolayısıyla anayasal laiklik ilkesini ve yargı bağımsızlığını yıpratıcı eylemler yer alıyor.

2014 yılında kurulmuş olan, Benal Yazgan'ın başkanlığını yaptığı Kadın Partisi tarafından 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan suç duyurusunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın; laiklik ilkesi temel alınarak teşkilatlandırılmış, Anayasa'da da yer alan bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, 663 sayılı teşkilat kanununda belirtildiği şekilde, laiklik ilkesinin hayata geçirilerek toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak şekilde icra etmemediği; eylem ve söylemleriyle toplumsal kutuplaştırmayı derinleştirdiği, politik duruşuyla İslam Dininin kutsiyetine gölge düşürdüğü; siyasi iktidara ve onun siyasi ideolojisine doğrudan hizmet eden, açıklamaları, fetvaları ya da eylemleri nedeniyle, 633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu’ nun 1. ve Anayasa'nın 4. ve 136. maddelerine aykırı davrandığı belirtildi.

Suç duyurusunda değinilen söylemlerden bazıları şu şekilde:

2021-2022 Adli Yılı Açılışı'nda, Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı ile birlikte dua etmiş, bu eylemi ile görev yetkilerini aşacak şekilde, yargının tarafsızlığına ve anayasal laiklik ilkesine gölge düşürmüştür.

Şubat 2021 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi’ne usulsüz şekilde rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı öğrenciler ve öğretim üyelerince düzenlenen protestolar kapsamında yer alan bir sergide, içinde Kabe fotoğrafı yer alan sanat eserini; "Kabe'ye ve İslami değerlerimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" sözleriyle, söz konusu sergi ve protestoları bağlamından saptırarak, halkı kutuplaştıracak ve nefrete sürükleyecek sözlerle değerlendirmiştir.

24 Temmuz 2020 tarihinde, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılışı esnasında "... Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." sözleriyle, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararına imza atan Atatürk dolaylı yoldan lanetlenmiştir.

2 Temmuz 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı, yapmış olduğu açıklamada, Onur Yürüyüşü yapmak isteyen grubu hedef alarak "... Fıtrata ve yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır ve tarih boyunca tüm inançlar tarafından hem reddedilmiş hem lanetlenmiştir", "...İslam, Lutiliği ve eşcinselliği lanetliyor. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesil çürümesidir bunun hikmeti." şeklinde, bireylerin özel hayatlarını yetkisi dışında hedef alan, bu kişilere karşı nefret duygusu yaratacak sözlerle hedef göstermiştir.

16.02.2019 tarihli açıklamasında, görevi dahilinde olmayan ve yine bireysel özgürlükleri hedef alır şekilde "Sigara haramdır ve haram olduğunu her birimiz milletimize anlatmalıyız" demiştir.

09.11.2018 tarihinde, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısırlıoğlu'nu, resmi cübbesi ve kamu görevlisi kimliği altında ziyaret etmiştir.

5 Eylül 2021 tarihinde "Seher. Vakti Buluşmaları" isimli programda yaptığı konuşmasında, bireysel özgürlükleri hedef alarak, sosyal medyadaki fikir ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kontrol edilmesi çağrısında bulunmuştur.

SUÇ DUYURUSU