Kadın Partisi

Kadın Partisi"nin Kuruluşunun 1. Yılı Kutlu Olsun!

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana, 92 yıl boyunca ülkemizde çok sayıda siyasi parti de kuruldu. Bu partilerden pek azı devrimlere, büyük yatırımlara, köklü değişimlere imza atarken birçok parti iktidara bile gelemeden yok olup gitti. Bu coğrafyada kadın hareketi, kadının siyasal zeminde yer arayışı yeni değildir.  Başlangıcı Tanzimat’a kadar uzanan kadın hareketini,  1923’de Kadınlar Halk Fırkası adı ile kurulmak istenen ancak kurulamayan bir siyasi parti girişimini biliyoruz. 

Şu anda da adları kamuoyunca çok bilinmeyen ama kanunen var olan 80’in üzerinde siyası parti bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel seçimlerde ise bildiğiniz gibi sadece 4 siyasi parti ülkemizde uygulanan %10 barajını aşarak meclise girmeye hak kazandı. AKP, CHP, MHP ve HDP’yi kutluyor, başarılar diliyoruz.

92 yıl boyunca kurulan onlarca siyasi partinin içinde çok ayrıcalıklı, çok özel bir konumu olan Kadın Partisi, siyaset sahnesinde bir yılını tamamladı. Kadın Partisi, gelip-geçici bir hevesle değil, 4 yıl süren araştırma, inceleme, hazırlık sürecinden geçerek kuruldu. Kurulduğu günden itibaren ciddi bir muhalefet partisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2015 Genel Seçimleri’ne katılamadı ancak asla bir “tabela partisi” olmayacak ve bu dönemde  mecliste sandalyesi olmasa da; kadınlar, gençler, ezilenler, eşitlik arayanlar adına muhalefet yapmaya devam edecektir.

Biz neden Kadın Partisi’ni kurduk, kendimize yüklediğimiz misyon nedir ve bir yıl içinde neler yaptık?
Bunları açıklamak isteriz.

Kadın Partisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, ayrımcılık karşıtı, emekten yana, çevreci, barış ve kardeşliği savunan, çoğulcu, katılımcı, tabandan demokrasi ilkelerini savunan, şiddet ve savaş karşıtı, adalet ve insan hakları üzerine siyaset yapmak üzere yola çıktı.

Hizmette, tüm vatandaşlara karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek hümanist, demokratik, gerçekçi ve kararlı Kadın Partisi, 21. yüzyılın dünyasında kalıcı barışı, yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını misyon edindi. Özgür, adil ve dayanışmacı bir toplum için, etnik kökenleri, dinsel inanışları, cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların eşit olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için üstüne düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır.

Sadece 8 Mart değil her gün bizim için Kadınlar Günü’dür. Kadın sorunlarını görmek, çözüm üretmek, toplumu harekete geçirmek için çalışmaktayız.

TBMM’de bulunan siyasi partilerden daha fazla eğitim-sağlık-hukuk konuları başta olmak üzere tüm konuları düşünüyor, problemleri görüyor, eksiklikleri saptıyor ve çözüm üretebiliyoruz.
Kurulduğumuzdan beri seçim barajının % 3’e düşürülmesi gerektiğini söyledik.

Eşit temsil kavramını savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.

Erkek egemen politikadan, gerçek demokrasiye geçilmesini savunduk, savunmaya devam edeceğiz.
Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014’ü yazarken bugünü görebildik.

Söylem ve programımızın diğer siyasi partilere ilham kaynağı olduğunu farkındayız ve bundan mutluluk duyuyoruz.

Yasama-Yargı-Yürütme’den sonra basını “Dördüncü kuvvet” olarak kabul ediyoruz, önemsiyoruz ama “Yandaş basın”ı  asla kabul etmiyoruz.

Kadınları, kız çocuklarını, bu toplumun gelişmesinde en önemli dinamik olarak görüyoruz. Bu farkındalığı tüm kadınlarla birlikte yarattık, şimdi büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Üniversitelerde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, sosyal ve toplumsal olayların yaşandığı noktalarda sesimizle, görüşümüzle, birlik için-yardım için uzanan elimizle var olduk. Davet edildiğimiz her üniversitede öğrencilere, öğretim elemanlarına yönelik konuşmalar yaptık. İsyanı olanların hep yanındaydık, Soma’da da vardık, Gezi’de de vardık, hak savunuculuğu yapan, isyanı olan bütün kadınların, öne çıkmaya çalışmadan hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.  Ülke sınırları dışında Amerika’da New Jersey temsilciliğimizi kurduk ve hızla sesimizi her kadına ulaştırmaya ve el ele olmaya devam ediyoruz.

İş dünyasından uzak durmanın önemli bir dinamiği görmezden gelmek olduğunun bilincindeyiz.

Ülkemizin önemli üretim merkezlerini ziyaret ettik ve İşadamları ve Yöneticileri Derneği üyeleri ile buluştuk.

Son seçimlerde meclis aritmetiğinde kadın milletvekili oranının %18’e çıkmasında da, kadınların adaylaşma oranının artmasında da, Kadın Partisi’nin etkisi görmezden gelinemez.

5 Aralık 1934’de Seçme ve Seçilme hakkını kazanan kadınlarımız, yakın gelecekte seçilme hakkını tam olarak kullanacaktır…

Umutluyuz…

Kadınlar bu ülkenin umududur ve bağımsız olarak siyaset yapan Kadın Partisi bunun platformudur. Her zaman olduğu gibi bugün de kapımız tüm kadınlara açıktır.

Mecliste gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz… Örgütlenmemizi tamamlayacağız…

Gelecek seçimlerde KADIN PARTİSİ olarak meclise gireceğiz…