Kadınların Seçme Hakkı Da Kadın Partisi De Yok Sayılıyor!

Kadınların Seçme Hakkı Da Kadın Partisi De Yok Sayılıyor!

Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkını 5 Aralık 1934’de elde etti. Ancak O günden bu yana, 80 yıldır kadınlar siyasette görmezden geliniyor. Mecliste kadın oranı 14.2, yerel yönetimlerde ve tüm karar mekanizmalarında kadın oranı yok denecek kadar az. Kadınların temsili konusunda bir iyileşme olmadığı gibi, umudu da yok.

Kadın Partisi tüm bu olumsuzluklar ve umutsuzluklar içinde kadınlar adına, kadınlar için, gençler için yeni bir umut olarak kuruldu.

Ancak, Kadınların Seçilme Hakkı gibi Kadın Partisi de, partimizi destekleyen kadın kitlesi de görmezden geliniyor!

Kurulduğu 25 Haziran 2014’den bu yana, bir taraftan hızlı adımlarla seçim hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, diğer yandan ülkenin demokrasi sorunlarına dikkat çekmeye devam ediyor. Kadın Partisi’nin uzun süredir üstünde çalıştığı demokrasinin en büyük engellerinden %10 barajının kaldırılması, nihayet ülkenin gündemine taşınmıştır. İptal edilmesi noktasına gelinmiş olması çok sevindiricidir.

Kadınlar bu ülkenin umududur ve bağımsız olarak siyaset yapan Kadın Partisi bunun platformudur.
Kadın Partisi’nde kadın kotası yoktur. Kadın Partisi eşit temsilden yanadır. Tüzüğümüze göre partinin yetkili organlarında kadın oranının %50’nin altına düşmesi partinin kapanma nedenidir.

Kadının eşit temsili konusunu tüzüğü ile garanti altına almış ilk ve tek parti Kadın Partisidir.

Kadın Partisi söylem ve programının yeni kurulan partilere ilham verdiğini görmekten memnuniyet duymakla birlikte bunların orijinal yaratıcısı olarak Kadın Partisi olarak basınımız tarafından ilgi ve saygı görmek istediğimizi söylemek istiyoruz.

"Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye" sloganı ile çıktığımız bu yolda basınımızın değerli mensuplarından hak ettiğimiz ilgiyi görmek ve artık görünür olmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

F. Benal Yazgan
Kadın Partisi Genel Başkanı