Kadın Partisi

Erkek demokrasiden gerçek demokrasiye...

Vizyon

Çağdaş uygarlık yolunda ilerleme kararlılığında olan Kadın Partisi; siyasette adeta yok sayılan kadınların ve gençlerin sesi olmayı ve birlikte Türkiye'nin çözülemeyen sorunlarına çözüm üretmeyi hedefler.

Misyon

Türkiye'de gerçek değişimi yaratacak olanlar siyasetin zehirli ortamının dışına itilmeye çalışılan kadınlar, LGBTİ+'lar ve gençlerdir. Kadın Partisi olarak köhnemiş, zehirli ve erkek egemen siyaset yapısını, çağın gerekliliklerine uygun kapsayıcı ve aydınlık bir siyaset anlayışı ile değiştirmeyi amaçlıyoruz.

Verdiğimiz mücadelelerde kaybettiğimiz canlara borcumuz var. 
Ülkenin sorunlarına, bizden çalınan geleceğimize dair sözlerimiz var. 
Hukukun üstünlüğüne dayalı, insan haklarına saygılı, demokratik, adil bir sosyal devlet yapısını birlikte kuracağız.

2014 yılında, Türkiye'nin on yıllardır çözülemeyen sorunlarına, gençlerin ve kadınların bakış açısı ile çözüm üretmeyi amaçlayarak bir araya gelmiş olan Kadın Partisi'nin tek meselesi kadınlar değildir. Toplumdaki her türlü ayrımcılık, adaletsizlik, yoksulluk, yoksunluk ve hukuksuzluğa karşı mücadele edecek olan, Türkiye'nin kalkınması, yurttaşların refahının artırılması ve ulusun zenginleşmesi için gerekli tüm alanlarda plan proje ve hazırlık yapan, geliştirdiği hazırlık ve projelerle siyaseti ve toplumu etkileyip, geleceğe müdahale etmeye hazır bir partidir.

Her bir yurttaşın hayata fırsat eşitliği anlayışıyla başlayabildiği, ekonomik, toplumsal ve siyasal karar alma süreçlerine eşitçe katılabildiği bir Türkiye hedefler.

Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı; demokrat, adil; sosyal devlet anlayışına dayalı bir siyaset ve yönetim yapısını destekler.