Barışan ve Değişen Türkiye Programı
2017

“… şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir…” - M. K. Atatürk  1923 İzmir

 
GİRİŞ

Kadın Partisi, Türkiye’nin kemikleşmiş politik rant düzeninin  değişmesi, kadınların ve gençlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın saygın birer üyesi olmaları için çalışır. Bunları yaparken de yenilikçi, değişimci bir çizgiyi benimser, radikal ve cesurdur.

Partimiz, elit bir grubu değil, halkın tüm kesim ve katmanlarını temsil eder.

Kadın Partisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, ayrımcılık karşıtı, emekten yana, çevreci, barış ve kardeşliği savunan, çoğulcu, katılımcı, tabandan demokrasi ilkelerini savunan, şiddet ve savaş karşıtı, adalet ve insan hakları üzerine siyaset yapmak üzere yola çıkmıştır.Hizmette, tüm vatandaşlara karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek hümanist, demokratik, gerçekçi ve kararlı Kadın Partisi, 21. yüzyılın dünyasında kalıcı barışı, yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını misyon edinmiştir. Özgür, adil ve dayanışmacı bir toplum için, etnik kökenleri, dinsel inanışları, cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların eşit olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için üstüne düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır.

Barışçı ve adil bir dünya düzeni için,  güçlünün gücünün üstesinden gelebilmenin tek yolunun bağımsız ve tarafsız bir çağdaş hukuk düzeni olduğuna inanıyoruz.

Yoksullukla mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için eşit fırsatlar sunan, yaşamın büyük risklerine karşı sağlık, konut, işe bağlı eğitim vb. toplumsal hakları sağlam bir biçimde güvence altına alan, adil bir katılım sağlayan koruyucu sosyal devleti yeniden geliştirmek istiyoruz.

Kuşakların birlikteliğini ve kadınlarla erkeklerin toplumsal eşitliğini temel alıyoruz. Aileleri destekliyor, özellikle toplumumuzun en zayıf üyelerine karşı sorumluluk duyuyoruz.

Herkes için sağlıklı bir yaşam ve iyi bir eğitim istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği temel ilkelerimizden biridir. Hiç bir çocuğu geride bırakmak istemiyoruz.

Dayanışmacı yurttaşlar toplumunun gücüne güveniyoruz. Demokratik siyasetin etkisiyle ülkemizde insanların beraberliğini güçlendirmek, birbirlerinin onuruna, kültürüne ve başarısına saygı göstererek birlikte yaşamalarını, karşımızdakini tanımaya dayalı bir kültürün oluşmasını destekliyoruz. Güvenliği, özgürlükten ödün vermeden sağlayan sosyal ve demokratik  ve laik hukuk devleti için çalışıyoruz.

Son olarak şuna inanıyoruz ki;

Artık erkek egemen rejimin eski ve yeni bekçilerini evlerine gönderme zamanıdır.

KADIN  PARTİSİ

 
Programın tamamını okumak için tıklayınız »