Tecavüzü Aklayacak Hiçbir Yasayı Kabul Etmiyoruz!

Tecavüzü Aklayacak Hiçbir Yasayı Kabul Etmiyoruz!

TECAVÜZE
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA
TECAVÜZÜN EVLİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE
TECAVÜZCÜLERİN AFFINA
HAYIR!

Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP’nin TCK 103. Madde Yeni Düzenleme Önerisi ve Geçmişe Dönük Af Önergesi derhal geri çekilmelidir!

17 Kasım 2016 Perşembe gecesi, TBMM Genel Kurulu’na AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu tarafından son dakikada bir önerge sunuldu. Önerge 16 Kasım 2016 tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öngörüyor.

Bu önergeye ek olarak iktidar partisi, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen şu anda TBMM’de tartışılan TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istiyor. 103. maddenin bu haliyle yasalaşması, şu anda görülmekte olan cinsel istismara ilişkin ceza davalarında yargılanan ve bundan sonra meydana gelecek istismar vakalarında yargılanacak olan çok sayıda istismarcının “çocuğun rızası vardı” diyerek cezadan kurtulması anlamına geliyor. TCK madde 103’te yapılan değişikliklerle ve 17 Kasım gecesi sunulan önerge ile hem geriye hem ileriye dönük düzenlemeler yapılıyor:

  1. Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.
  2. 17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.
  3. Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının “yasal zemini” hazırlanıyor.

Son dakikada oldubittiye getirilerek verilen ve AKP oyları ile kabul edilen bu af önergesi ile rıza yaşını 12’ye indirme sonucunu doğuracak 103. madde değişikliği, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlülüklere aykırıdır, kabul edilemez. Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırılar artarak devam etmektedir. TCK 103. madde değişikliği ve eki olan AKP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul ettiği önerge, bu saldırıların en tehlikelilerindendir ve her an kanunlaşabilir. Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen “mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir!

Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada “Evet” diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.

Bu vahim yanlıştan dönülmesi için başta tüm kadınları, TBMM’deki tüm siyasi partileri, basın ve medya kuruluşlarını ve duyarlı tüm kamuoyunu;

  • Kadın ve çocukların mevcut yasal haklarını korumak için verilen mücadeleye destek olmaya,
  • Önergenin geri çekilmesine ve 103. maddenin, kadın ve çocuk hakları örgütleriyle birlikte, çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine,
  • Torba yasanın tümünün oylanacağı TBMM oturumu öncesinde TCK 103. maddenin bu torbadan çıkartılması için sesimize ses vermeye

ÇAĞIRIYORUZ!

1. 17+ Alevi Kadınlar
2. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
3. Aka-Der Kadın Faaliyeti
4. Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
5. Ankara Feminist Kolektif
6. Ankara Kadın Platformu
7. Antalya Feminist Kolektif
8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
9. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
10. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
11. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
12. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
13. BPS Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
14. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
15. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
16. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
17. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
18. Disk Kadın Komisyonu
19. Engelli Kadın Derneği – Enkad
20. Erktolia
21. Eşitiz - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
22. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
23. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
24. Eşit Yaşam Derneği
25. Filmmor Kadın Kooperatifi
26. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
27. Göztepe Dayanismasi L'animo Kadın Grubu
28. Günebakan Kadın Derneği
29. Hevi LGBTİ Derneği
30. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
31. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
32. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
33. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği
34. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
35. Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı
36. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
37. Kadın Dayanışma Vakfı
38. Kadın Emeği Derneği
39. Kadın Emeği Kolektifi
40. Kadın Özgürlük Meclisi
41. Kadın Partisi
42. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
43. Kadın Koalisyonu
44. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
45. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
46. Kampüs Cadıları
47. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
48. KESK Kadın Meclisi
49. Keskesor LGBT
50. Kırmızı Biber Derneği
51. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
52. Kocaeli Kadın Platformu
53. Koza Kadın Derneği
54. Lezbiyen Biseksüel Feministler
55. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
56. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
57. Mor Çetele
58. Mor Dayanışma
59. Mor Pusula
60. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
61. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
62. Özgür Genç Kadın
63. Pembe Hayat LGBTT Derneği
64. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
65. Sosyalist Kadın Meclisleri
66. SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
67. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
68. TCK 103 Kadın Çalışma Grubu
69. TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
70. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
71. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
72. Türk Kadınlar Birliği
73. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
74. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
75. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
76. Üniversiteli Kadın Kolektifi
77. Vakad’ın Emekçileri (Faaliyetleri durdurulan)
78. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
79. Yeni Demokrat Kadın
80. Yeryüzü Kadınları
81. Yeşil Feministler
82. Yoğurtçu Kadın Forumu