"Düşünceli ve kendini adamış yurttaşlardan oluşan küçük bir grubun dünyayı değiştirebileceğinden kuşku duyulmasın; bu hep böyle olur." - Margaret Mead


Neden Kadın Partisi?

 • İktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasetçiler nüfusun yarısını oluşturan kadınların sorunlarını görmezden geliyor ve kendilerini kadınların üzerinde gören bir siyaset anlayışını onlarca yıldır pervasızca sürdürebiliyorlarsa bu zihniyeti değiştirmek için,
   
 • Siyaset; kadın, erkek, LGBTİ+ ayrımı yapmaksızın HER yurttaş için eşit fırsat tanıyamıyorsa, parti tüzüklerindeki göstermelik kadın kotaları aynı erkek egemen siyaseti sürdürmenin birer maskesi haline gelmişse, demokrasi seçmen iradesinine değil genel başkanların iki dudağı arasına bağlı bir rant oyununa dönüştürülmüş ve kadının adı siyasetten fiilen silinmişse bu adaletsizliğin düzeltilmesi için,
   
 • 87 yıllık “Muasır medeniyete ulaşma ideali”ne rağmen, ifade ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere, demokrasi ve insan haklarında evrensel seviyenin çok gerisinde kalınmışsa; daha adil, daha eşitlikçi, daha özgür ve daha demokratik bir ülke için tüm engellere rağmen mücadeleden vazgeçmeyen kadın hareketinin mücadelesini yükseltmek için,
   
 • Bilgi, beceri, yetenek ve girişim cesareti yerine toplumda, kamuda ve siyasette nüfuz ticareti temel zenginleşme yöntemi haline gelmişşe; temel üretme motivasyonu yolsuzluk ve yoksulluk yaratmak olan kirlenmiş bir siyasi iktidar bütün özrüne rağmen hala umut olmaya devam ediyorsa, bu tehlikeli gidişe dur demek için,
   
 • Hukukun yerini hukuksuzluğun, kişisel hak ve özgürlüklerin yerini kişisel mahremiyete saldırının, demokratik devletin yerini polis devletinin almakta olduğu bir süreçte, ülkede yaşayan her bir yurttaş kendini devletin sahibi değil, aksine ölçüsüz devlet gücünün karşışında savunmasız ve çaresiz hissediyorsa, bu sınırsız gücün dizginlenmesi için 

Kadın Partisi nezdinde kadınların, LGBTİ+'ların ve gençlerin seslerinin yeni bir güç odağı olarak siyasete taşınması gerekir.